Παρακαλούμε, διαβάστε τους παρακάτω ‘Ορους Χρήσης για την περιήγηση σας και αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου (www.vapemart.gr) καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γνωστοί ως “vapemart”, με αριθμό ΓΕΜΗ 028105312000, ΑΦΜ 301903847 και Δ.Ο.Υ, Μεσολογγίου. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω μεθόδων: Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου Ναύπακτος, 303 00, Ελλάδα Τηλ. +30 26340 38161 Email: contact@vapemart.gr Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, την εγγραφή ή καταχώριση παραγγελιών, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα μέσα. Είναι νομική μας υποχρέωση να σας παράσχουμε όλες τις παρακάτω πληροφορίες, το κάνουμε κυρίως όμως από την πεποίθηση ότι μια εμπορική σχέση πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι ώστε όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας να είναι σύμφωνες με τις νομικές απαιτήσεις, αλλά και με την εύλογη προσδοκία σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο vapemart.gr, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@vapemart.gr.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις της ιστοσελίδας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ελέγχονται και καθορίζονται μόνο από τις συμφωνίες κάτω από τις οποίες παρέχονται. Περαιτέρω δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και τη πληρότητα του υλικού, λογισμικού ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Το υλικό και οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να μην είναι ενημερωμένα με την τρέχουσα κατάστασή τους και ο δικτυακός τόπος δεν δεσμεύεται στην ενημέρωση τους. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, αλλά εγγυόμαστε την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ

Ο δικτυακός τόπος παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη του, πελάτες του, τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης της ιστοσελίδας. Τα μέλη της ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό λογαριασμό τους.

 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος για οποιασδήποτε μορφής ζημία (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, αυτές που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων) υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του λογαριασμού του και της πρόσβασης του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποιήσεις στο υλικό και τις υπηρεσίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτά, μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)

Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορία συμπεριλαμβανομένου κειμένων, εικόνων, αρχείων, λογοτύπων σε οποιαδήποτε μορφή υπό το όνομα “VAPEMART” είναι υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων (νόμος 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων»).

 

Τα λοιπά κείμενα, εικόνες, υπηρεσίες, κλπ, που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Τυχόν αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του vapemart.gr επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του κατόχου του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον κάτοχο του δικτυακού τόπου στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΑΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όπως αναγράφονται οι όροι ακύρωσης ή επιστροφής παραγγελίας στην σελίδα Ακύρωση-Επιστροφή

Επιστροφή πάνω